مرز خرافه و معنویت باریک است

در نشست نقد و بررسی کتا ب" جامعه شناسی تحریفات عاشورا " با حضور دکتر حسن محدثی - دکتر مجید معارف-دکتر ضیایی و احسان عباسلو که روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 برگزار شد جمله بالا از دهان دکتر ضیایی نویسنده کتاب خارج شد.

او در همین ارتباط گفت: گاهی ایمانی که  بر اساس علت بوجود آمده قوی تر از ایمانی است که بر اساس دلیل بوجود آمده .

 کسی که بچه اش ( به هر علت) از یک درخت شفا گرفته را نمی توان با دلیل قانع کرد که درخت! شفا نمی دهد.

حسن محدثی: کاش روایت حقیقی عاشورا آمده بود

/ 0 نظر / 12 بازدید