نه همین لباس زیباست

پنجم آذرماه، سالروز تشکیل نیروی مقاومت بسیج است. نیرویی که نوجوانان و جوانان عضو آن در دوران پایداری فقط با انگیزه اطاعت از رهبری و ادای تکلیف پای به میدان نبرد گذاشتند.

هر چند امروزه  جمع زیادی از مردان جبهه دیده و جنگ رفته هنوز هم در بسیج حضور دارند اما تعدادی از آنها دیگر در این عرصه حضور ندارند.. اینکه بسیج در مدارس ، دانشگاه ها و سازمان های دولتی فراگیر شده و تعداد بسیجیان تازه وارد هر روز بیشتر از روز قبل می شود اتفاقی مبارک است ، اما نباید از نظر دور داشت که در مواقع حساس و حیاتی این قدیمی تر ها و پیشکسوتان بسیج هستند که می تواند جوانتر ها و تازه وارد ها را راهنمایی کنند.

 آنچه نباید از نظر سازمان دهندگان بسیج دور بماند اینست که بسیجیان دوران پایداری بدون هیچ چشمداشت مالی و تشکیلاتی پای به میدان نبرد واقعی و جنگ رو در رو با دشمن گذاشتند. اگر بسیجیان دوران نبرد  با همان  لباس های خاکی سر به افلاک می ساییدند، امروز هم اغلب بسیجیان با تفکر اطاعت و انجام وظیفه پا به میدان گذاشته اند. هر چند بسیجیان دهه هشتاد  با لباس های پلنگی و تشکیلات منسجم تفاوت های ظاهری  فراوانی با بسیجیان دوران جنگ دارند و دهه شصت  اما بدون شک این دو گروه  در اهداف و عقاید شباهت های فراوانی با یکدیگر دارند.

در پایان باید یادآوری کرد که نه آن لباس خاکی، ساده و بی تکلف و نه این لباس فرم پلنگی (که بی شباهت با لباس های کماندو های نظامی نیست) نشانه بسیجی بودن نیست ، بلکه  بسیج و بسیجی چه در دهه شصت و چه در دهه هشتاد  یک فرهنگ و حرکت فرهنگی است تا یک شاخه نظامی

 

/ 0 نظر / 36 بازدید