همه ما محکوم به مرگیم

همه ما محکوم به مرگیم .آدمها از لحظه تولد محکوم به مرگ هستند اما حکم آنها اغلب با تاخیری ۵۰-۶۰ ساله اجرا  می شود. هر جند حکم معدودی از انسانها چند روز یا چند هفته بعد از اعلام ( یعنی همان روز تولد ) اجرا می شود ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از صدور این حکم خبر ندارند و یا آن را فراموش کرده اند. برای همین هم اغلب ادمها بدون بیاد داشتن این حکم دنیا را از گناه و شر و جنایت پرمی کنند 

/ 2 نظر / 34 بازدید
hossein

آقا سلام عليکم وبلاگ بسيار خوبی بيد بسيار استفاده کرده بيديم اميدواريم با آموزشهای شما روزنامه نگار وشيم واز خودمان خبر در وکنيم

ايرانی

ايا با ازدواج همسر شهيد حقوق ان قطع ميشود مرا قبل از محکوم به مرگ ياری نمائيد