کا ر کا ر انگلیسی ها نیست !

پدر بزرگم هر اتفاقی را که در عرصه سیاسی می افتاد به انگلیس نسبت می داد. تکیه کلام پدر بزرگ همیشه این بود که : کار کار انگلیسی هاست .

اما از قرار در ماجرای ۱۲ روزه دستگیری  و آزادی شدن ملوانان انگلیسی در آبهای جمهوری اسلامی این انگلیس بود که متوجه نشد کار اصلی را چه کسی انجام داد و  آن  ملوانان چرا دستگیر و چرا آزاد شدند.

البته باید حدس زد آنها دستگیر می شدند تا بدانند مملکت صاحب دارد و باید آزاد می شدند تا بدانند این ما هستیم که می بخشیم نه آنها !

هر چند ملوانان بیچاره هم در زمان دستگیری  و هم در زمان  بازگشت  از ترس مجبور شدند حرف بزنند . حال کدامیک درست است خدا می داند

/ 1 نظر / 43 بازدید
احمد

اتفاقا کار کا ر انگيلسی هاست