کتابهای زیر زمینی

روز 26 مهر 1389 در برنامه رادیو جوان با حضور آقایان الهیاری مدیرکل کتاب و کتابخوانی ارشاد و نثاری مدیر مسئول انتشارات امیر کبیر شرکت کردم.

خلاصه یاداشت هایم برای این برنامه اینها بود

- کتاب باید جریان ساز باشد کتابهای ما حتی در بازار رسمی مان ( که با مجوز ارشاد منتشر می‌شوند ) جریان ساز نیستند.

-کتاب آنقدر مهم است که پیامبران به دو گروه صاحب کتاب و بدون کتاب تقسیم شده اند

- کتاب تنها رسانه ای است که " خانه " دارد. مابقی رسانه ها آواره اند. بجز اینترنت که باید توی کافه(کافی نت)  دنبالش گشت.

-گاهی عدم صدور مجوز برای یک کتاب سبب تبلیغ آن می شود و در باراز زیر زمینی در شمارگانی بیش از شمارگان رسمی منتشر و توزیع میشود.

-برخی افراد کتاب های ممنوعه و زیر زمینی را برای گرفتن ژست روشنفکری می خرند.

-عمده کتابهای زیر زمینی و بازار سیاه در حوزه رمان و بعد از آن اجنماعی و سیاسی است.

-باید تلاش کنیم افراد فعال در نشر زیر زمینی و بازار سیاه را به بازار رسمی جذب کنیم چون این افراد اولا زندکیشان از این راه تامین میشود دوما آدمهای کتابشناسی هستند و سوما نظارت بر کارشان ساده تر خواهد یود

-برخی از کتابهای زیر زمینی مشکل ممیزی ندارند بلکه بدلیل عدم چاپ توسط ناشر و یا پیگیری نکردن مولف و یا فوت او منتشر نمی شودند . این گونه کتابها را می توان وارد چرخه رسمی نشر کرد تا توسط ناشران فعال باز نشر شوند.

/ 0 نظر / 41 بازدید