کلمات قصار یک انقلابی زلال

روز شنبه 14دی ماه 1387 در برنامه نقد کتاب " جغرافیای رازها " سروده دوست استاد ابوالقاسم حسینجانی این جمله را زهیر توکلی بیان کرد.

او گفت : جملات شاعر کتاب جغرافیای رازها به مرز کلمات قصار و حکمت های شاعرانه رسیده است. حق حسینجانی در ادبیات انقلابی و متعهد ادا نشده است. در روزگار انقلابیون شرمگین حسینجانی بعد از سی سال همان فرد اول انقلاب است زلال شفاف و صادق

/ 0 نظر / 27 بازدید