ويندوز فارسی

سرانجام چممان به جمال يک ويندوز اصل روشن شد . مايکرو سافت نسخه اوليه ورد و اکسل فارسی را مجانی عرضه کر د . به ادرس زير سری بزنيد ضرر نمی کنيد.

http://download.microsoft.com/download/9/1/8/91854678-1ec9-4f05-a320-7bb92960b310/LIP.EXE

/ 1 نظر / 5 بازدید
احمد

خیلی خوشحال شدیم از این خبر انشاء... که صحت داشته باشد و زودتر به دستمان برسد