گفتگوی خبرگزاری مهر با من

تجدیدنظر در سیاست انتخاب دائمی " ناشر دولتی " ضروری است

 ناشران خصوصی توان پرداخت حق التالیف میلیونی را ندارند

یک نویسنده و ناشر دفاع مقدس ، گفت : پافشاری بر انتخاب همیشگی یک " ناشر دولتی " به عنوان ناشر نمونه چیزی شبیه اعطای جایزه به وزارت ارشاد برای صدور مجوز چاپ کتاب به ناشران است .
رضا حاجی آبادی ، مدیر نشر هزاره ققنوس در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : بدون شک آنچه بیش از هر موضوع دیگر در این گونه برنامه ها بایستی مورد نظر دست اندر کاران آن قرار گیرد نزدیکی به هدف اصلی برگزاری چنین جشنواره هایی با موضوع خاص خود است . 

این ناشرو نویسنده تصریح کرد :  نباید این نکته را نادیده گرفت انتشار کتاب بدون انتقال آن به  درون آحاد جامعه ، یک اقدام فرهنگی و حتی اقتصادی نیست . در همین ارتباط ، فروش اهدایی و حتی دولتی آثار دفاع مقدس نیز راه حل مناسبی برای راحت شدن  از شمارگان کتابهای دفاع مقدس و وظیفه ترویج فرهنگ پایداری نمی تواند باشد .

مدیرنشرهزاره ققنوس که بیش ازبیست و پنج عنوان کتاب درحوزه ادب پایداری درکارنامه فعالیت سه سال خود دارد ، اظهار داشت :  به نظر می رسد انتخاب ناشر نمونه دفاع مقدس بیشتر به برانگیختن توجه و اهتمام مسئولان به ادبیات دفاع مقدس نزدیک باشد  ادامه را در مهر بخوانید ادامه .......
 

/ 0 نظر / 22 بازدید