سرداران فرهنگی

 هفته دفاع مقدس هفته ای که در پاسداشت سرداران دوران پایداری شکل گرفته  در پیش است . بدون تردید اگر در جنگ تحمیلی یک وجب از خاک کشورمان به دست بیگانگان نیفتاد  فقط  با همت سرداران جوان نظامی -مردانی بی ادعا که سر بر آسمان می ساییدند- بود . اکنون  اما نوبت سرداران فرهنگی است ، سردارانی که باید همانند همرزمان خود آسمانی باشند و آیات آسمانی پایداری را زمزمه کنند.

نوجوانان بی اعای پایداری اکنون پداران جامعه هستند . پدرانی که  شاید اگر دفاعی دیگر در پیش باشد باز هم قدم در راه بگذارند. انتظار اینست که این آسمانی مردان همانند روزهای پایداری قدم در راه پاسبانی از ارزشها بگذارند.

/ 0 نظر / 30 بازدید