کلمات روزه دار

 حلول ماه روشن و خیال انگیز رمضان هر سال مسلمانان را به سمت معجزهی جاوید پیامبرشان یعنی قرآن باز میخواند که لبریز از کلماتی رویایی است و در رنگین کمانی از حکمت و بشارت و انذاز مخاطبانش را به سمت افق های نورانی رحمت و برکت هدایت می کند .و شاید از همین جهت است که ماه رمضان را باید فرخنده ترین زمان برای برقراری نسبت های محکم میان ادبیات و دین دانست.

شب ها و روزهای ماه رمضان فرصت مغتنمی است تا هنرمندان مسلمان گرد هم آمده تازه ترین آثار متاثر از باورهای دینی خود را برای مخاطبان مشتاقشان باز بخوانند ، سال پیش یک بار در شرایط و فضایی متفاوت برنامههایی ادبی ، هنری متعددی پیرامون قرآن و رمضان برگزار گردید .

سال گذشته مسوولیت ستاد خبری و به روز کردن اخبار و اطلاعات وبلاگ نیایش کلمات  را داشتم و امسال نیز این وظیفه را بر دوش دارم .

امید وارم  طرح «کلمات روزهدار» در حقیقت ادامهی همان مسیر در فضایی نو و بهرهمند از تجربیات پیشین است همانند سال قبل با موفقیت برگزار شود

اخبار و اطلاعات طرح «کلمات روزهدار»  از طریق وبلاگ کلمات روزهدار منتقل خواهد شد

/ 1 نظر / 34 بازدید
saeed

اپلود کردم منتظر نظرتم ممنون می شم اگه بیای