برای دکتر شریعتی

من با نیایش های دکتر زبان تازه ای برای گفتگو با خدا یافتم و با کویر تمام انچه از دنیا می دانستم دوباره ساختم ، با فاطمه فاطمه است نثری تازه را یافتم و  با صدای دکتر ساده ،  صمیمی و پرمغز بودن گفتار را آموختم .

دکتر علی شریعتی در آذر ماه سال 1312 در روستای  مزینان  سبزوار بدنیا آمد در سال 1319 وارد دبستان ابن یمین مشهد شدو در سال 1329 وارد دانشسرا و استخدام همزمان در فرهنگ مشهد شد  ،سال 1331تحصیلات دانشسرای مقدماتی ( نظام قدیم)  را بپایان رساند وشروع به تدریس در مدارس، تاسیس انجمن اسلامی دانش آموزان، نگارش کتاب «مکتب واسطه» و  ترجمه کتاب «ابوذر غفاری، خداپرست سوسیالیست»، اثر جودة السحار مصری کردو در 1336 ازدواج کرد، که حاصل این ازدواج ۳ دختر و یک پسر بود در سال 1341-1351 پس از یکدوره تدریس در مدارس، تدریس در دانشگاه مشهد، انتشار دفاتر ادبی «کویر» و «اسلامشناسی» (مشهد)، یکرشته  سخنرانی و کفرانس در دانشگاه های سراسر کشور و بویژه تهران-حسینیه ارشاد،  حبس بمدت 18 ماه در زندان ساواک، پلیس مخفی شاه، در سلول انفرادی، آزادی پس از توافقات الجزیره، زیرنظر در منزل.  26 اردیبهشت سال 1356 پس از توفیق در ترک ایران تحت نام خانوادگی دوم خود، همسر و فرزندش ممنوع الخروج و گروگان گرفته میشوند، 29 خرداد در شرایطِ مشکوک در ساتمپتون انگلستان از دنیا می رود . 

 قسمتی از نیایش علی شریعتی 

 

خدایا ! مرا از آنانی قرار بده که پول دنیا می گیرند و برای دین خرج می کنند، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا خرج میکنند.

خدایا !عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار.

خدایا !:به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن. 

خدایا !مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم. 

خدایا !جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.

خدایا ! شهرت منی را که:"میخواهم باشم" قربانی منی که " میخواهند باشم" نکند.

خدایا ! مرا به ابتذال ارامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن.لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید