نمایشگاه کتاب

نمی دانم چرا متولیان وزارت ارشاد نمایشگاه کتاب را دایمی نمی کنند تا ملت و ناشران و نویسندگان  از این سردرگمی و آوراه گی هنگام نمایشگاه کتاب (که در واقع فروشگاه کتابی بزرگ است نه محلی  برای عرضه و نمایش کتاب ) راحت شوند .

/ 2 نظر / 33 بازدید
ابراهيم

هر چيز که هميشگی شد که خاصيت جديدی ندارد