روز معلم

می آموزیم زندگی را از سر سطر آغاز کنیم

امروز روز معلم است .  متاسفانه تنها نام  معلم دوم  و پنجم ابتدایی خودم را بیاد می آورم. این روز را به خانم اکرمی معلم کلاس دوم ابتدایی مدرسه رام و آقای ساروی معلم پنجم ابتدایی مدرسه نوید تبریک می گویم.

نمی دانم چرا در این چند سال احساس می کنم اغلب معلم ها برخلاف همکاران قدیمی خود بیشتر بدنبال مسایل شغلی خود هستند تا تربیت نسل نو !

 شاید قشر فرهنگی تنها کارمندان دولتی هستند که یک چهارم سایر کارمندان ساعت کاری دارد ولی بدلیل داشتن تشکل های منسجم و هماهنگ صنفی ناراضی ترین قشر هم هستند.

معلم ها 3 ماه تابستان ، 1 ماه عید ، 1 ماه بین امتحانات و نیز دو روز در هفته را تعطیل هستند اما بر اساس نظام هماهنگ و تقریبا برابر با سایر کارمندان همتراز خود در سایر بخش های دولتی  حقوق می گیرند . البته کارمندان وزارت نفت  و یکی دو سازمان صنعتی را که حقوق های نجومی دارند جدا هستند -  

/ 0 نظر / 30 بازدید