خبرنگار شاهد است

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا رهرو نباشی کی راهبر شوی

 

امروز روز خبرنگار است و شاید این روز هم مثل روز معلم یکی از معدود روزهایی باشد که به مناسبت شهادت فردی فرهیخته از همکارانش تجلیل می کنند.  شهید، شاهد است و خبر رسانی بدون شاهد بی معناست .رازی که در روز معلم و روز خبرنگار وجود دارد توجه به جنبه های زیبا و شاد  شهادت است و برای همین هم  در روز شهادت معلم شهید استاد مرتضی مطهری چهره دانش آموزان و مدارس شاد تر از هر زمان دیگر است . شاید محمود صارمی هم از اینکه روز شهادتش روز تبریک  و تجلیل از همکارانش باشد ناراحت نباشد .

اما آنچه در این روز از یاد  همه می رود واکاوی وظایف و اصول اخلاقی حرفه خبرنگاری است ، حرفه ای در دنیای غرب خواسته و نخواسته در خدمت دولتمردان سلطه گر است. بدون شک خبرنگاران و ارباب جراید اگر در راه خدمت به مردم گام بردارند در هر دولت و نظامی توانمند تر از بزرگترین سیاست مردان و نظامیان عمل خواهند کرد . یک خبر نگار با اطلاع رسانی صحیح و رعایت اصول حرفه ای کار خود می تواند بزرگترین خدمات علمی، آموزشی و رفاهی  را به جامعه خود هدیه نماید.

خبرنگار پل ارتباطی  مردم و دولتمردان است و باید صدای فرد فرد جامعه  را به گوش مسوولان برساند و از آنها پاسخ بخواهد .

/ 0 نظر / 41 بازدید