حافظ دزد است؟

روز سه شنبه سوم دی ماه 1387 در برنامه نقد کتاب " پاره خط" سروده دوست عزیزم سینا علیمحمد این جمله را از زبان ضیالدین ترابی شنیدم. ترابی شاعری بود که تا پیش از این چیز زیادی از او نمی دانستم.

او در باره شعر گفت: شعر تخیل است تا زبان و با این تعریف حافظ شاعر نیست کسی است که تخیل دیگران را دزدیده است. از نظر من اولین کسی که لب را به لعل تشبیه کرده شاعر است.

/ 0 نظر / 44 بازدید