همراه با نمایشگاه کتاب۱

مصلی تهران دیشب پر هیاهو ترین و شلوغ ترین شب خود را گذراند. محوطه مصلی  و شبستان های آن مملو از وسایل نقلیه ای بود که میز - قفسه - کتاب و .. حمل می کردند. ناشران هم درگیر غرفه ارایی و انتقال کتاب ها به مصلی بودند . همه ناچار بودند در فرصت ۱۰ - ۱۲ ساعته ای که تا صبح سه شنبه داشتندُ کار انتقال اثار و تزیینات را انجام دهند. بدون تردید این نوع پرپایی غرفه و نمایشگاه در یک ضرب الجل ۱۲ ساعته انهم در نیمه شب کم سابقه است .غرفه های نمایشگاه کتاب در بخش ناشران داخلی ساعت ۱۸ تحویل شد اما پس از دو ساعت با جابجایی غرفه ها ناشرانی که باید مکان غرفه خود را جابجا می کردند دچار مشکل شدند. دراین میان اوضاع ناشران خارجی بهتر بودن چون وقت مناسب برای انجام امور خود داشتند.

/ 0 نظر / 29 بازدید