سهمیه بندی بنزین باز به تاخیر افتاد

سهمیه بندی بنزین  دوباره به تاخیر افتاد و دولت برای چندمین بار پیاپی وعده داده طی هفته آینده درباره سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری خواهد کرد.کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران روز جمعه یکم تیر که قرار بود نخستین روز اجرای سهمیه بندی بنزین باشد گفت: ظرف چند روز آینده با ارائه گزارش نهایی کمیته اجرایی کارت هوشمند، درباره تاریخ دقیق سهمیه بندی تصمیم نهایی گرفته می شود.وزیر نفت ایران، علت تاخیر در آغاز سهمیه بندی را "حصول اطمینان از توزیع کامل کارت هوشمند و در زحمت نبودن صاحبان خودروها" عنوان کرده است.بر اساس قانون، دولت موظف بود از اول خرداد برنامه سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد اما به دلیل آماده نبودن کارت هوشمند و نگرانی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سهمیه بندی به تاخیر افتاد.

چند نکته باریکتر از مو

۱- قیمت بنزین در ایران حداقل ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان از کشور های همسایه ارزان تراست

۲-امکان قاچاق  گسترده بنزین با خودرو های شخصی کم است

۳-یکی از دلایل مصرف بلای بنزین در کشور ُ استاندارد نبودن خودرو های ساخت داخل - توسط شرکت های بزرگ دولتی  که در یک بازار بدون رقیب فعالیت می کنند - است

۴- اگر ناوگان حمل و نقل با  خودرو های  کم مصرف و ارزان قیمت کره ای اداره می شده  شاید مصرف بنزین نصف مقدار کنونی بود

۵- با توجه به انچه در نکته ۴ گفته شد شاید مردم ایران حاضر باشند یمک دوو کره ای ۴ میلیون تومانی با مصرف ۴ لیتر در صد کیلو متر سوار شوند ولی بنزین را با لیتری ۶۰۰ تومان بخرند.

به عبارت دیگر در ایران و با وسایل کنونی شما برای طی ۱۰۰ کیلومتر با ید بطور متوسط ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی بسوزانی اما اگر وسیله نقلیه شما استاندارد باشد همین مسیر را حاضر خواهی بود با بنزین لیتری ۴۰۰ تومان و مصرف ۴ لیتر طی کنی.

۶- قیمت اغلب خودرو های ساخت  داخل بدلیل عدم رعایت استاندارد های مدیریت تولید حداقل ۵۰ در صد بالاتر است.

۷- هنوز خیلی از مالکان کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند.

۸-برخی افراد برای صرفه جویی و یا حتی سود جویی حاضرند چندین باک بنزین را بصورت غیر اصولی و نا امن در منزل و یا مکان های دیگر احکار کنند . خوش بینانه ترین حالت این مسئله پر کردن باک بنزین با بنزین ۸۰ تومانی و صرفه جویی لیتری ۲۰ تومان در شب تعدیل قیمت هاست.تصور کنید فردی که برای حدود ۴۰ لیتر بنزین ارزان - چیزی در حدود ۸۰۰ تا هزار توامان - حاضر است مدت ها در صف بماند برای بیش از آن چه می کند.

۹- بقول یکی از دوستان در اغلب موارد ما اول قانونی را تصویب می کنیم بعد در باره آن فکر می کنیم

/ 2 نظر / 35 بازدید