روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
سهم دفاع مقدس از نشر کتاب ناچیز است
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦  

دفاع مقدس از جمله حوزه های مظلوم و البته بحث برانگیز عرصه نشر کشورمان است. طی سال های گذشته کتاب های بسیاری در این حوزه منتشر شده است. اما حضور آنها در بازار کتاب و در دست مخاطبان را هر روز کمتر از روز پیش می بینیم.

به گواه آمار در سال 1385 بیش از 50 هزار عنوان کتاب در جمهوری اسلامی منتشر شده است ۱، در این میان اما سهم ادب پایداری از این عناوین به زحمت به 400 عنوان یعنی کمتر از یک درصد می رسد . این موضوع زمانی رنگ  یک واقیت تلخ به خود می گیرد که بدانیم در طول این 27 سال که از آغاز تجاوز دشمن می گذرد تعداد  عناوین منتشره  مرتبط با فرهنگ پایداری به هشت هزار عنوان هم نمی رسد !۱ کتاب راهنمای ناشران منتشره توسط خانه کتاب