روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
بمیرید ! قبل آنکه کشته شوید
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥  

همه ما محکوم به مرگیم . آدمها از لحظه تولد محکوم به مرگ هستند اما حکم آنها اغلب با تاخیری ۵۰-۶۰ ساله اجرا  می شود. هر چند حکم معدودی از انسانها  تنها چند روز یا چند هفته بعد از اعلام ( یعنی همان روز تولد ) اجرا می شود ولی اکثر قریب به اتفاق این حکم ها با تاخیر اجرا می شود . انسانها اغلب یا  از صدور این حکم خبر ندارند و یا آن را فراموش کرده اند. برای همین هم اغلب آدمها بدون بیاد داشتن این حکم دنیا را از گناه و شر و جنایت پر می کنند . رمضان فرصتی است برای بازنگری وبازشناسی خود تا بقول یگانه  مرد رمضان  بمیریم قبل از آنکه کشته شویم!