روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
نمایشگاه کتاب
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥  

نمی دانم چرا متولیان وزارت ارشاد نمایشگاه کتاب را دایمی نمی کنند تا ملت و ناشران و نویسندگان  از این سردرگمی و آوراه گی هنگام نمایشگاه کتاب (که در واقع فروشگاه کتابی بزرگ است نه محلی  برای عرضه و نمایش کتاب ) راحت شوند .