روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
همه ما محکوم به مرگیم
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤  

همه ما محکوم به مرگیم .آدمها از لحظه تولد محکوم به مرگ هستند اما حکم آنها اغلب با تاخیری ۵۰-۶۰ ساله اجرا  می شود. هر جند حکم معدودی از انسانها چند روز یا چند هفته بعد از اعلام ( یعنی همان روز تولد ) اجرا می شود ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از صدور این حکم خبر ندارند و یا آن را فراموش کرده اند. برای همین هم اغلب ادمها بدون بیاد داشتن این حکم دنیا را از گناه و شر و جنایت پرمی کنند