روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
آقای رییس
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤  

 

خب اقای احمدی نژاد ریسس جمهورشد . هنگامی که در یکی از روزهای اسفند ۱۳۸۱ برای مصاحبه با او اتاق های دانشگاه علم صنعت را زیر رو می کردم نمی دانستم این استاد دانشگا ه  روزی شهردار و یا ریییس جمهورشود . این مصاحبه در شماره فروردین ۱۳۸۲ مجله شاهد چاپ شد.........