روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
درس های المپیک (دیگران کاشتند و ما ...)
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧  

اگر بپذیرم که المپیک آورد گاهی است که در آن نتیجه برنامه ریزی دولت ها در 4 سال قبل مشخص می شود باید امید و ار باشیم نتیجه مدیریت قبلی ورزش را در این آوردگاه جهانی ببینیم. به  عبارت دیگر بخش اعظمی از افتخارات هر المپیک را باید به حساب مدیریت قبلی ورزش گذاشت.

در ورزش هم مثل فرهنگ ضرب المثل ؛دیگران کاشتند و ما خوردیم  ..... مصداق دارد .